fbpx
אייקון אתר חן בוארון עו״ד

תקנון תנאי שימוש ומדיניות הגנת הפרטיות

תוכן עניינים

תקנון תנאי שימושומדיניות הגנת הפרטיות (להלן: "התקנון")

***חן בוארון משרד עורכי דין***  (להלן: "המשרד")

  1. מבוא:

התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא פונה לבני שני המינים – נשים וגברים כאחד. 

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים בו (להלן: "תנאי – השימוש").

בטרם תאשר את הסכמתך לתנאי השימוש, אנא קרא היטב תנאים אלו, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידים על הסכמתך ואישורך לתנאי השימוש כמפורט להלן:

  1. הגדרות:

תכנים – כל מה שמוכל וכלול באתר ויועמד לרשות הגולשים לרבות: הודעות, נתונים, ידיעות, ניתוחים טבלאות, תרשימים, הרצאות LIVE, הרצאות מוקלטות, תמונות, הקיימים כיום או יהיו קיימים בעתיד.

  1. כללי:

הוראות התקנון באות בנוסף לכל הסדר ו/או הסכם אחר החל על שירותים או מוצרים אחרים אותם מספק המשרד .

השימוש באתר ובתכנים שבו ו/או בכל מידע המופיע בו בכל אופן הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש והמשרד ו/או מפעיל האתר ו/או כל אדם מטעמם לא יישאו באחריות לנזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש ובהוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו למשתמש בשל כך.

יובהר כי המשרד ומפעיל האתר משתדלים לעדכן את תכני האתר, אך עם זאת חלה חובה על המשתמש לבדוק ולאמת כל תוכן או חישוב המופיעים באתר. יתכן כי בתכנים חלים השמטות ו/או טעויות וכל המסתמך על התכנים בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו הבלעדית. 

התכנים  באתר הינם מידע כללי בלבד, ואינם מהווים ייעוץ משפטי ו/או  חוות דעת משפטית ו/או תחליף לו. 

האתר והתכנים המוצגים בו הינם לשימושו האישי של המשתמש ולא לצורך מסחרי כלשהוא. משתמש אינו רשאי לעשות שימוש באתר למטרות שיווק מכל סוג שהוא לרבות: שיווק אירועים, מוצרים, שירותים, עסקים או כל דבר אחר בין אם הוא מקבל מכך תמורה ואם לאו. שימוש כאמור יתאפשר רק בהסכמת האתר ו/או המשרד מראש ובכתב.

המשרד רשאי לסגור את האתר, תכניו והתקנון עלולים להשתנות מעת לעת ללא כל הודעה מראש ולמשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בשל כך  (אלא בכפוף למדיניות ביטול עסקאות).

המשרד ו/או מפעיל האתר רשאי להפסיק את השימוש של משתמש באתר או להגביל את גישתו באתר בשל אי עמידתו של המשתמש בתנאי מתנאי התקנון או בשל כל סיבה אחרת על פי שיקול דעתם הבלעדי.

על התקנון יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל

זכויות יוצרים:

מלוא התכנים באתר הם בבעלותו הבלעדית של המשרד ומעוגנים בדיני הקניין הרוחני וזכויות היוצרים, המשתמש רשאי לעשות שימוש בתכנים לצרכיו הלימודיים האישיים בלבד.

המשתמש מתחייב שלא  העתיק, להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם ולהשתמש או לאפשר לצדדים שלישיים במישרין או בעקיפין לבצע את אחת מן הפעולות המנויות בסעיף זה ובפרט לא יעשה זאת באמצעות פרסום באתר אינטרנט אחר, הצגה בפומבי, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס למטרה מסחרית או למטרה שאינה לצורך שימושו האישי של המשתמש. שימוש כאמור יתאפשר רק בהסכמת האתר ו/או המשרד מראש ובכתב.

הירשמו לניוזלטר שלנו

+ קבלו כל חודש את מגזין הנדל״ן עם החדשות החמות ביותר!

*הרשמה למגזין מהווה אישור להצטרף לרשימת התפוצה של משרד עורך דין נדל"ן חן בוארון

תפריט

איתכם לאורך כל הדרך.

ליווי משפטי מקצועי בקניית / מכירת דירה יכול לחסוך הון.

לשאלות ופרטים נוספים, שלחו לי הודעה בוואטסאפ!

עו''ד מקרקעין חן בוארון טרסיוק
בואו נדבר על העסקה שלכם